• Sözlü Bildiri Gönderim Kuralları​​​​​​​


 1. Sözlü bildirilerinizi gurdogan.aydin@kapadokya.edu.tr elektronik posta adresine gönderiniz.
 2. Sözlü bildiriler özet formunda gönderilecek, bilimsel kurul tarafından sunuma kabul edilen sözlü bildirilerin tam metni istenecektir. Kabul edilen sözlü bildiriler tam metin halinde sempozyum kitabında yayınlanacaktır.
 3. Bilimsel kurul sözlü bildirilerin bir bölümünün elektronik poster olarak sunulmasını alep edebilir. Yazarlar tarafından Kabul edilmesi halinde bu bildiriler elektronik poster olarak sunulacaktır.
 4.  Bildiri özeti (Amaç, yöntem, bulgular ve sonuç) bölümlerinden oluşan yapılandırılmış özet şeklinde düzenlenmelidir.
 5. Sözlü bildiri özeti 300 kelimeyi geçmemelidir.
 6. Tam metinle ilgili istenilen koşullar kabul edilen çalışmalar için ilgili yazarlara iletilecektir.
 7. Gereken çalışmalarda etik kurul onayı bulunmalıdır.
 8. Sözlü sunumlar “çevirimiçi” olarak yapılacak ve her sunum için 7 (yedi) dakika verilecek, 3(üç) dakika da tartışma için ayrılacaktır. • Poster Başvuru Kuralları


 1. Posterlerinizi  gurdogan.aydin@kapadokya.edu.tr elektronik posta adresine gönderiniz.
 2. Posterler powerpointte tek slayt şeklinde hazırlanmalıdır. Slayt boyutu olarak 100x70 cm oarak seçilmelidir