Sempozyum Katılım Linki

1. Gün 22 Mayıs 2021 Cumartesi   


Giriş için tıklayınız.


Meeting ID: 891 2346 8414

Passcode: 943637


2. Gün 23 Mayıs 2021 Pazar


Giriş için tıklayınız.


Meeting ID: 857 7552 0121

Pascode: 657419


DUYURU 

Katılım Ücretsizdir. Kayıt gerekmemektedir.

Sempozyum katılım belgesi talep eden katılımcıların Oturumlara tam ad ve soyad ile katılmaları ve radsem2021@kapadokya.edu.tr  adresine adı soyadı ve telefon numarasını içeren bir e posta göndermeleri gerekmektedir. 

 

Sempozyum Ana Başlıkları

 

  • Radyolojide Son Teknolojiler ve Yapay Zeka
  • Pediatrik Radyoloji
  • Girişimsel Radyoloji
  • Radyasyon Güvenliği
  • Dental Radyoloji
  • Pandemi Döneminde Radyolojide Enfeksiyon Açısından Hasta ve Çalışan Güvenliği

Sempozyum Programı


22 Mayıs 2021 Cumartesi


Açılış Oturumu - 10.00-10.30


Moderatör: Öğr. Gör. Gürdoğan AYDIN

Öğr. Gör. Füsun HEPDİNÇ

Prof. Dr. Oğuz DİCLE

Prof. Dr. Vesile ŞENOL

Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR


1. Oturum - 10.30-11.40

Radyolojide Yapay Zeka

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Oğuz DİCLE

Prof. Dr. Vesile ŞENOL

 

Konuşmacılar

Prof. Dr. Kemal TURHAN - Dünden Bugüne Yapay Zeka

Doç. Dr. Alper SELVER - Görüntü İşlemede Yapay Zeka

Prof. Dr. Utku ŞENOL - Radyolojide Yapay Zeka


Sözlü Bildiri - 11.40-12.20

 

Oturum Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Meral BAŞARAN

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DADALI

Bildiri

Gürdoğan AYDIN,  Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleri Üzerinden 20 Yaş Üzeri Bireylerde Osteoporoz Riskinin Araştırılması

 


2. Oturum - 13.00-14.30

Pediatrik Radyoloji

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Meltem Necibe Ceyhan BİLGİCİ

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye YALAP

 

Konuşmacılar

Doç. Dr. Gonca KOÇ - Çocuk Radyolojisinde Gonad Koruyucu Kullanımı Gerekli mi? Güncelleme.

Doç. Dr. Gonca KOÇ - Hangi Tetkik, Ne Zaman ve Nasıl?

Doç. Dr. Hale ÇOLAKOĞLU ER - Pediatrik Abdminal Floroskopik Görüntülemeler


3. Oturum - 14.45-16.00

Girişimsel Radyoloji

 

Oturum Başkanı

Prof. Dr. M. Olcay ÇİZMELİ

Öğr. Gör. Ercan TÜRERER

 

Konuşmacılar

Prof. Dr. M. Olcay ÇİZMELİ - Dünden Bugüne Girişimsel Radyoloji

Teknk. Erdal KICIKOĞLU - Vasküler Girişimsel Radyolojide Tekniker Rolü

Teknk. Sacit TANRIVERDİ - Nonvasküler Girişimsel Radyolojide Tekniker Rolü


Sözlü Bildiri - 16.00-16.40


Oturum Başkanı

Prof. Dr. Eşref KIZILKAYA

Öğr. Gör. Selma DOĞANALP

Bildiri 

Özge KOVAN, Covid-19 Pandemisi Döneminde Radyoloji Teknikerlerinin Covid-19 Korku düzeylerinin ve Tükenmişlik Durumlarının BelirlenmesiKonferans - 16.40-17.40

Prof. Dr. Kamil KARAALİ - Hayat Satranç mıdır Tavla mı?

23 Mayıs 2021 Pazar


4. Oturum - 10.30-11.40

Radyolojide Yeni Yöntem ve Yaklaşımlar

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Fazıl GELAL

Öğr. Gör. Dr. Şaban TİRYAKİ

 

Konuşmacılar

 

Prof. Dr. Fazıl GELAL - Beyin Tümörlerinde Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntüleme

Doç. Dr. Yeliz PEKÇEVİK - Baş Boyun Lezyonlarında MR Uygulamaları

Doç. Dr. Canan ALTAY - Multiparametrik Mesane ve Prostat MR


Sözlü Bildiri - 11.40-12.30

 

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Tamer KAYA

Öğr. Gör. Gürdoğan AYDIN

Bildiri

Meriç Emre BOSTANCI, Meme Manyetik Rezonana Görüntülemenin Bırads 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşımda Etkinliği

 


5. Oturum - 13.00-14.20

Nasıl Yapmalı?

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Çınar BAŞEKİM

Öğr. Gör. Gürdoğan AYDIN


Konuşmacılar

Prof. Dr. Kamil KARAALİ - MR Anjiografi

Prof. Dr. Çınar BAŞEKİM - Radyolojide Pandemi Ortamında Enfeksiyondan Korunma 

Prof. Dr. Eşref KIZILKAYA - Dual Enerji BT


6. Oturum - 14.20-16.10

Dental Görüntüleme

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Sevgi ÖZCAN

Dr. Öğr. Üyesi Serdar SÜTÇÜ

 

Konuşmacılar

Prof. Dr. Kaan ORHAN - Diş Hekimliğinde Yapay Zeka ve Derin Öğrenme
Yöntemleri

Dr. Öğr. Üyesi Ali Sinan HORASAN - Dental Radyolojide Teknolojik Gelişmeler, Cihazlar ve İletişim

Prof. Dr. Sevgi ÖZCAN - Var Olanı Kanıtlama Sanatı: Bruksizm’in Teşhisi

Dr. Öğr. Üyesi Gülay ÖZDOĞAN- Dental Radyolojide Enfeksiyon Kontrolü


7. Oturum - 16.10-17.40

Radyasyon Güvenliği

 

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Orhan OYAR

Doç. Dr. Gökçe Kaan ATAÇ

 

Konuşmacılar

Doç. Dr. Gökçe Kaan ATAÇ - Radyobiyolojide Görüşler

Dr. Tolga İNAL - Radyolojide Doz Takip sistemleri

Doç. Dr. Aydın PARMAKSIZ - Erken Gebelikte Kaza ile Işınlamalarda Fetus Dozu


Sözlü Bildiri - 17.40-18.00


Oturum Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Gülay ÖZDOĞAN

Öğr. Gör. Dilek ATASEVEN

Bildiri

Şeydanur Urhan GÜÇLÜ, Radyolojinin Dental İmplantoloji İşlemlerindeki Yeni Rolü: Bir Vaka Raporu ve Literatür Derlemesi Kapanış - 18.00

​​​​​​​