POSTER YARIŞMASI

Sempozyum bünyesinde Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Anestezi, Radyoterapi programları  ve Diş Hekimliği Fakültesi öğfrencileri arasında bilimsel düşünceyi ve araştırmaları teşvik etmek amacıyla ödüllü poster yarışması düzenlenmiştir.  

Poster Yarışması Kuralları

1- Yarışmaya sadece Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan Üniversitelerin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Anestezi, Radyoterapi programları ve Diş hekimliği fakültesinde okuyan öğrenciler katılabilir. 

2- Öğrenciler bireysel veya grup hallinde en fazla iki posterle yarışmaya katılabilirler.

3- Posterler Bildiri Gönderim sayfasında yer alan bildiri kuralları ve poster bildiri sunum kurallarına uygun hazırlanmalıdır.

4- Poster bildiri ile katılacak olan öğrencilerin sempozyum kayıdını yaptırmaları zorunludur. Grup çalışmalarında posteri sunacak yazarın katılımı yeterlidir. 

5- Sempozyuma poster bildiri ile katılıp kayıt yaptıran her öğrenciye sempozyum katılım belgesi yanısıra poster bildiri ile katılıdığına dair katılım belgesi ayrıca verilecektir.

6- Yarışmada dereceye giren poster sahiplerine katılım belgeleri yanı sıra derece belgeleri de ayrıca verilecektir. 

7- Poster ile katılım belgesi ve yarışma derece belgeleri sempozyumdan hemen sonra, imzalı olarak PDF formatında  hazırlanacak ve  yazarın sempozyum kayıt formunda yazdığı e-posta adresine gönderilecek.

 

Poster Değerlendirme

1- Yarışmaya katılan posterler sempozyum bilim kurulu üyelerinden oluşan 5 kişilik komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2- Değerlendirme için her bir  program ayrı bir kategori olup her kategori kendi içinde (Örnek: Diş hekimliği fakültesi öğrencileri  kendi aralarında, TIbbi Görüntüleme Programı öğrencileri kendi aralarında, Anestezi Programı öğrencileri kendi aralarında ve Radyoterapi Programı öğrencleri kendi aralarında) değerlendirilecektir. 

3- Her komisyon üyesi değerlendirdiği poster için poster değerlendirme kriterleri üzerinden puanlama yapacak. kendi kategorisinde toplamda en çok puanı alan ilk üç poster ilan edilecek.

4- Dereceye giren her bir poster sempzoyum düzenleme kurulunca belirlenecek olan ödül ile ödüllendirilecektir.

5- Grup çalışması ile hazırlanıp birden fazla yazar isminin yer aldığı posterlerde ödül poster sunumu yapan yazara verilecektir.