Sempozyum Düzenleme Kurulu

Başkan:

Dr. Öğr. Üyesi Serdar SÜTCÜÜ


Üyeler:

Dr. Öğr. Üyesi Neşe ORAL

Öğr. Gör. Elif Zeynep METİN GEMİCİ

Öğr. Gör. Ercan TÜRERER

Öğr. Gör. Gürdoğan AYDIN

Öğr. Gör. Mustafa TAŞTAN

Öğr. Gör. Zehra AÇIKGÖZ