BİLDİRİ KURALLARI

BİLDİRİ GÖNDERME SON TARİHİ

3 MAYIS 2024

:
:
:
:

1-Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce hazırlanmalıdır.

2-Bildiri özetleri Microsoft Word programında, Times New Roman yazı tipi, 12 punto, 1,5 satır aralığı, ve her iki kenara yaslı olarak yazılmalıdır. Paragraftan önce ve sonra boşluk olmamalıdır.

3- Türkçe özetler en fazla 350 kelime (başlık, yazar adları, kurumsal bilgi, anahtar kelimeler ve kaynakça hariç) olmalıdır. İngilizce özette kelime sınırı uygulanmayacaktır.

4- Özetlerde kısaltma kullanılmamalı, tablo ve şekil yer almamalıdır.

5- Bildiri özetleri radsem@kapadokya.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmelidir.

6- Yazarlar bildirilerini sözlü bildiri ya da poster bildiri olarak sunmak üzere tercih edebilirler.

7- Gönderilen bildiri özetleri, sempozyum bilim kurulunca ve en az iki hakem tarafından değerlendirilecek; bildirinin uygunluğu ile kabulüne ve sunum şekline bilim kurulu karar verecektir.

8- Bildiri özetlerinin kabul edilmesi için sunumu yapacak yazarın sempozyuma kayıt yaptırması zorunludur.

9- Bir yazar en fazla iki bildiri ile sempozyuma kaydolabilir.

10- Bildiri özetleri son gönderme tarihi 3 Mayıs 2024 Saat 23.59.59'dur.  

11-  Bildiri özetlerinin hakem tarafından değerlendirme sonuçları, özet gönderim sırasında belirtilen e posta adresine gönderilecektir.

12- Kabul edilen bildiri özetleri sempozyum bitiminden sonra sempozyum sunum ve bildiri özetleri kitapçığında yayınlanacaktır.

13- İnsan ya da hayvan üzerinde yapılan özgün araştırma türü bildirilerde etik kurul onayı alınmış olması gerekir. Çalışmanın etik kurul onayı alınma durumu, hangi etik Kuruldan onay alındığı ve Etik Kurul onay tarih ve numarası belirtilmelidir. Gerektiğinde Bilim kurulu tarafından etik kurul onay belgesi istenebilir. 

14- Bildiri eğer bilimsel bir dergide yayına kabul edilmiş veya yayımlanmış bir makaleden hazırlanmış ise makalenin künyesi başvuru sırasında belirtilmelidir.

15- Bildiriye konu olan çalışma daha önce bir kongrede sunulmuş ise sunulan bildirinin künyesi başvuru sırasında belirtilmelidir.

Sözlü Bildiri Sunum Kuralları

1- Sözlü bildiriler için sunum süresi 10 dakikadır (8 dk. sunum, 2 dk tartışma).

2- Sunum için slayt sayısı sınırı olmamakla birlikte sunum süresi dikkate alınarak kapak dahil en fazla 10-12 slayt hazırlanması önerilir.

3- Bildiri başlığının yer aldığı slaytta başlığın altında yazarların ve sorumlu yazarın e posta adresleri yazılmalıdır. 

Poster Bildiri Sunum Kuralları

1- Poster; genişliği 70 cm, uzunluğu 90 cm olacak şekilde ve tek parça hazırlanmış olmalıdır.

2- Posterlerin yazı tipi yazara ait olup puntosu bir metre mesafeden okunabilecek büyüklükte olmalıdır.

3- Bildiri yazarlarının isimleri ünvan belirtilmeden yazılmalı, posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır.

4- Poster bildiri 11 Mayıs 2024 tarihiinden önce PDF formatında radsem@kapadokya.edu.tr adresine   e-posta ile gönderilmelidir.

5- Posterler, 11 Mayıs 2024  saat 09:00 'da sempozyum un düzenleneceği salonun fuayesinde düzenleme kurulunca belirtilen yere asılmış olmalıdır. 

6- Posteri sunacak yazarın poster tartışması için, değerlendirme sürecinde posterinin başında olması gerekir.