Sempozyum Katılım Linki

1. Gün 22 Mayıs 2021 Cumartesi


Giriş için tıklayınız.


Meeting ID: 891 2346 8414

Passcode: 943637


2. Gün 23 Mayıs 2021 Pazar


Giriş için tıklayınız.


Meeting ID: 857 7552 0121

Pascode: 657419


Duyuru

Katılım Ücretsizdir. Kayıt gerekmemektedir.

Sempozyum katılım belgesi talep eden katılımcıların Oturumlara tam ad ve soyad ile katılmaları ve radsem2021@kapadokya.edu.tr  adresine adı soyadı ve telefon numarasını içeren bir e posta göndermeleri gerekmektedir. Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR / Kapadokya Üniversitesi Rektörü

Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Vesile Şenol / Kapadokya Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Düzenleme Kurulu Başkanı

Öğr. Gör. Füsun HEPDİNÇ / Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürü

Bilimsel Kurul Başkanı

Prof. Dr. Oğuz DİCLE / Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD                

Sekretarya

Öğr. Gör. Gürdoğan AYDIN

Öğr. Gör. Ercan TÜRERER


​​​​​​​Değerli Bilim İnsanları

      2020-2021 Öğretim yılında üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Radyolojide Yeni Ufuklar Sempozyumunu iş disiplini, özverisi ve çalışkanlığı ile örnek aldığımız değerli büyüğümüz merhum Şaban AKPOLAT hocamızın anısına ithaf ediyoruz.

     Üçüncü sempozyum zekayı “Akıl, Ahlak, Adalet, Adap” mottosu ile bütünleştirerek  akıllı dönüşümü gerçekleştiren, katmanlı imalat, sanal gerçeklik ve yapay zekâ gibi uygulamaların sağlık hizmetlerinde görüntülemeyi nasıl etkilediğini tartışan oturumlar; önümüzdeki 35 yılda   teknoloji üreten toplumların sağlık bakım sisteminin belirleyici dinamiklerini oluşturan  biyoteknoloji, nanoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik, GE Teknolojileri, nesnelerin interneti ve sağlık bilişimindeki gelişmeler teknolojik yetkinliği olan sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesinde en temel unsur olacaktır.

Sempozyum kapsamında katılımcılara hızla gelişen tıbbi teknolojinin pediatrik, dental ve girişimsel görüntüleme alanlarına yansıması ve her geçen gün alana dahil olan yapay zeka teknolojileri ve yeni yaklaşımlar aktarılacaktır. Ayrıca tüm dünyada izleri silinemez ve geri döndürülemez   değişime veya dönüşüme neden olan Covid-19 pandemi sürecinde radyolojide enfeksiyon yönetimi açısından hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden risk faktörleri ve elimine edilmesi gibi yaşamsal öneme sahip konular ele alınacaktır.

     Günümüzde 50 farklı ülkenin  ulusal strateji belgesini oluşturduğu yapay zeka,  daha çok eğitim, sağlık, savunma ve finans  sektörlerinde  kullanılan, biyopolitik çağı biyoalgoritmik çağa dönüştüren, teknolojik tekillik distopyası olarak tanımlanmaktadır.  Yapay zekanın  nöral ağlar (derin öğrenme) ve tekrarlar üzerinden hızla  öğrendiği hatta rüya gördüğü, gerçekte olmayan insan yüzleri yaratmada, sesi değiştirmede başarılı olduğu  bildirilmektedir. Algoritmik rasyonel karar alma kapasitesine sahip yapay zeka , endüstri 4.0 (makinelerin işleri devralması) dönemini kapatarak, 5 GE teknolojileri ve innovasyon teması  ile toplum 5.0 insan /toplum ve yaşam kalitesi  devrimini başlatmıştır.


     22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek sempozyum süreci boyunca bilimsel oturumlarda   çağrılı konuşmacı olarak katkı verecek konunun uzmanı  kıymetli akademisyen hocalarımızı,  sempozyum   tematik alanlarında bilimsel  bildiri üreten ve sunan araştırmacılarımızı ve KÜN Akademik Personeli ve Öğrencilerimizi ve Ulusal düzeyde konuya ilgi duyan  katılımcılarımızı aramızda görmekten mutluluk ve onur duyarız.

                                                                            

Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Vesile ŞENOL


Değerli Bilim İnsanları
 

     İçinden geçtiğimiz pandemi dönemi bilimin yaşantımızdaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İnsanlığın bilim alanında binlerce yıldır elde ettiği kazanımlar sayesinde bir yandan bu felaketin etkilerini azalmaya çalışırken, teknolojik araçlar desteği ile yaşamın her alanda sürmesi sağlanabilmektedir. Sağlık alanı ve bu alanda önemli rolü nedeniyle radyoloji bu gelişmeyi en sıcak şekilde yaşamakta ve bilimsel verileri en hızlı şekilde uygulamaya dönüştürebilmektedir. Sağlık verilerinin toplanması, depolanması ve dağıtılabilmesinde elde edilen yüksek kapasite sağlık verilerinin “büyük veri” ye dönüşmesine yol açmıştır. Kişiselleştirilmiş tıp başlığı alanında yaşanan gelişmeler ile tıpta yeni bir paradigma değişiminin arifesine gelmiş bulunuyoruz. Yeni dönemde makine öğrenmesi, robot teknolojileri ve sanal gerçeklik uygulamalarının çok daha yaygınlaşacağını görmekteyiz.
 

     Kapodokya Üniversitesi’nin düzenlediği ve bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan “Radyolojide Yeni Ufuklar Sempozyumu” yukarıda değinilen gelişmeleri birlikte paylaşmak, alanla ilgili çalışmaları gözden geçirmek heyecanıyla siz bilim insanlarını bir kez daha bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Sempozyumda çok değerli ilim insanlarının sunumları yanı sıra geniş katılımlı paneller, sözlü bildiri ve posterlere de yer verilecektir. Bu fırsatla sempozyuma bilimsel çalışmalarınızla katkıda bulunmanızı diliyor, bilimsel kurul adına saygılarımı sunuyorum.
 

 Bilimsel Kurul Başkanı

Prof.Dr.Oğuz Dicle

 

 

Dear Scientists,
 

      The pandemic period we were going through once again revealed the importance of science in our lives. Thanks to the achievements of humanity in the field of science for thousands of years, while trying to reduce the effects of this disaster, it is possible to continue life in every field with the support of technological tools. Due to the field of health and its important role in this field, radiology is experiencing this development in the warmest way and can turn scientific data into practice in the fastest way. The high capacity obtained in the acquisition, storage and distribution of health data has led to the transformation of health data into “big data”. With the developments in the field of personalized medicine, we are on the eve of a new paradigm shift in medicine. We see that machine learning, robotics and virtual reality applications will become more common in the new era.

     The "New Horizons in Radiology Symposium", organized by Kapodokya University and which will be held for the third time this year, aims to bring you scientists together once again with the excitement of sharing the above-mentioned developments together and reviewing the studies on the field. In the symposium, besides the presentations of very valuable scientists, panels with wide participation, oral presentations and posters will also be included. With this opportunity, I wish you to contribute to the symposium with your scientific studies and pay my respects on behalf of the scientific board.

 

Chairman of The Scientific Board

Prof. Dr. Oğuz Dicle