Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR

 

Sempozyum Başkanı

Öğr. Gör. Buket KÖREMEZLİ

 

Bilim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Meltem CEYHAN BİLGİCİ

 

Düzenleme Kurulu Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Serdar SÜTCÜ

Değerli Akademisyenler ve Katılımcılar,


Değerli hocamız Şaban Akpolat anısına her yıl düzenlemekte olduğumuz "Radyolojide Yeni Ufuklar" sempozyumunun altıncısını düzenlemenin mutluluğunu yaşamaktayız.

 

Bu yılki sempozyumumuzu "Pediatrik Radyoloji, Pediatrik Radyoterapi ve Pediatrik Oral Diagnoz" başlığı altında Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi ile Kapadokya Meslek Yüksekokulu Anestezi, Radyoterapi ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. 


Pediatrik hastaların radyolojik yöntemler ile tanısının konulması ve radyoterapi ile tedavisinin gerçekleştirildiği süreçte yer alan tüm aşamalar multidisipliner ele alınmaktadır. Sempozyum oturumlarında alanında çok değerli hocalarımızın sunumlarının yanı sıra siz bilim insanlarının çalışmalarına da yer verilecektir.  Sempozyum sonunda tüm sunum ve özet bildirilerin yer aldığı "Sempozyum Sunum ve Bildiri Özet Kitabı" yayınlanacaktır.  


Sempozyum bünyesinde sağlık programları ön lisans öğrencileri ve diş hekimliği fakültesi öğrencileri arasında bilimsel çalışmayı teşvik etmek amacı ile ayrı ayrı kategorilerde poster yarışması düzenlenecektir.  


Sempozyumumuza katılımınızın bizleri onurlandıracağını belirtir, saygılar sunarız.


Düzenleme Kurulu